Senior arbetsmiljökonsult | SAMarbetsmiljö2023-12-27T10:04:49+00:00

Arbetsmiljökonsult

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Brita Hahne

Brita Hahne (med kollegor) är senior arbetsmiljökonsult. Hon hjälper företag, chefer och arbetsmiljöombud med att skapa en organiserad enkelhet i det systematiska arbetsmiljöarbetet på engelska och/eller svenska.

Utbildningsanordnare

Utbildningar i arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildningar

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och arbetsmiljöombud, med extra fokus på HUR arbetet genomförs. Tips, verktyg och checklistor ingår också.

Afa Försäkringar

Godkänd av Afa Försäkring som utbildningsanordnare

Företag som är anslutna till Afa Försäkring kan få tillbaks en del av avgiften för arbetsmiljöutbildningar som anordnas och genomförs av SAMarbetsmiljö 2021-2024-06-30.
>> Läs mer om stödet

Arbetsmiljökonsult

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Brita Hahne

Brita Hahne (med kollegor) är senior arbetsmiljökonsult. Hon hjälper företag, chefer och arbetsmiljöombud med att skapa en organiserad enkelhet i det systematiska arbetsmiljöarbetet på engelska och/eller svenska.

Utbildningsanordnare

Utbildningar i arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildningar

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och arbetsmiljöombud, med extra fokus på HUR arbetet genomförs. Tips, verktyg och checklistor ingår också.

Afa Försäkringar Stöd för arbetsmiljöutbildningGodkänd av Afa Försäkring som utbildningsanordnare

Företag som är anslutna till Afa Försäkring kan få tillbaks en del av avgiften för arbetsmiljöutbildningar som anordnas och genomförs av SAMarbetsmiljö 2021-2024-06-30.
>> Läs mer om stödet

Referenser

Ord från kunder

Jag har samarbetat med Brita kring HIA-systemet.
Eftersom Axfood var först ut i branschen med detta system var hon den i vårt branschnätverk som stod för mest kunskap och erfarenhet. Jag uppfattade att implementeringen inom Axfood varit lyckosam och tror att det till stor del berodde på Britas förmåga och engagemang. Hon delade gärna med sig av sina erfarenheter till oss andra och hon var ett stöd för mig vid vårt införande. Jag kunde ringa/maila till henne och fick alltid bra svar och tips på vägen. Hon är intresserad och lyhörd och ställer bra frågor !
Min uppfattning av Brita är att hon är ambitiös,  noggrann och duktig. Hon har också ett trevlig sätt som gör att det är lätt att samarbeta med henne.
Jag tror också att Brita kan vara tuff när det behövs och driva igenom frågor på ett effektivt och proffsigt sätt.
Jag skulle absolut rekommendera andra att samarbeta med Brita.  (jag själv skulle gärna göra det mera!)

Helena Sandberg - HR Arbetsmiljö och Hälsa, ICA Sverige

Jag jobbade med Brita när avdelningen gjorde ett helomtag med en ny vision och strategi för arbetsmiljö och hälsa.

Brita var ansvarig för införandet av WELLBEING@WORK och för framtagning och införandet av en obligatorisk arbetsmiljöutbildning för alla ledare i Sverige.

Brita är väldigt strukturerad och får saker att hända!

Brita är också en härlig kollega och vi i teamet saknar henne verkligen!

Jag kan varmt rekommendera Brita till framtida uppdrag inom området!

Gitte Enander - Executive Assistant Telia Company, Telia Company

Brita Hahne är en mycket sympatisk och driftig person med stora kunskaper inom arbetsmiljöområdet.
Jag har via referengrupper inom Svensk Handel fått ta del av Britas kunskaper och kompetens i arbetsmiljöfrågor samt vad gäller IA-systemet, och haft stor hjälp av detta.

Brita är en professionell och tillförlitlig projektledare och jag kan varmt rekommendera henne som samarbetspartner/konsult.

Gudrun Nilsson - Arbetsmiljöspecialist, Stadium

Jag har arbetat tillsammans med Brita Hahne i ett incidenthanteringsprojekt med arbetsmiljöfrågor på Svenska Kraftnät.

Under perioden arbetade Brita med processutveckling (konsult/delprojektledare) i kvalitetshöjande syfte och med införandet av ENIA – ett informationssystem om arbetsmiljö. I arbetet ingick analys, konfigurering, test, dokumentation, utbildning och förbättring.

Som arbetskamrat utmärker sig Brita som social, prestigelös, tillgänglig och ärlig.

Som Coach upplever jag att Brita är ansvarskännande, tydlig och bedriver arbete med fokus på resultat och service.

Som ledare är Brita väldigt engagerad och entusiasmerad, hon har väldigt bra tålamod och försöker alltid räcka till för alla.

Brita är inte den som ger upp, om det går i motvind försöker hon tillsammans med sina medarbetare finna nya lösningar för att hantera problem och utmaningar. En bra egenskap hos Brita är att hon är en god kommunikatör och organisatör.

Brita har även ett härligt humör som smittar av sig.

Brita är oerhört duktig i arbetsmiljöfrågor och har goda kunskaper i process- och förändringsarbeten.

Sadea Egag Söderberg - Testkoordinator, Svenska Kraftnät

Kan varmt rekommendera Brita för en tjänst eller uppdrag på vilken HR avdelning som helst.

Brita stora styrka är hennes förmåga att systematisera och organisera arbetet. Brita är mottaglig för direkt feedback och det är lätt att utveckla hennes arbete då hon är prestigelös och nyfiken på att det kan bli än bättre. Brita har också en förståelse hur det fungerar på ”golvet”, vilket i min bransch är helt avgörande.
Anställ eller anlita henne – ni kommer inte ångra er.
Har både varit hennes chef och ”beställare” av hennes tjänster när hon arbetet på Axfood.

Anders Fahlgren - HR chef, Hemköpskedjan

We at Wise Consulting have had the pleasure of hiring Brita as Management Consultant in several assignments.

She is an experienced Project Management and HR Management Consultant who has worked with HR processes and routines within larger and international groups and companies.

She is a specialist in the development and anchoring of work environment policies, procedures and guidelines and is a Senior Project manager with regard to the introduction of HR and work environment systems.

In addition, she has held workshops and trained managers and has held group-wide meetings in the area of work environment.

As a person, Anna Brita is an inspiration and positive person who adopts their assignments with great commitment. She has the ability to see details but also see the whole from a helicopter perspective.

Anna Brita is passionate about development and change and is a very popular consultant.

I highly recommend her!

Helena Wennergren - Konsultchef, Wise Consulting

I hired her to help us with a re-start in the OHS area for Electrolux Sweden.

My personal reflection of Brita is that she is very competent person with high skills within the OHS area. It is very pleasant to work with Brita and we are glad to had the opportunity to have Brita at Electrolux.

Monica Leinstedt, Electrolux

Brita visade i sitt arbete som HR-specialist arbetsmiljö och hälsa ett starkt engagemang och stort intresse för arbetsuppgifterna.

Även i stundtals mycket utmanade situationer lyckades Brita genomdriva projekt och uppgifter på en koncernövergripande nivå.

Brita har starka organisatoriska och strukturella förmågor. Dessa förmågor i kombination med hennes datakunskaper har varit till gagn för hela avdelningen även utanför hennes primära arbetsuppgifter. Jag kan därför villigt rekommendera Brita till kommande uppdragsgivare.

Pehr Olsson - Head of Labour Relations and Compensation, Axfood AB
Audit Systematiskt arbetsmiljöarbete

Audit

En arbetsmiljökonsult hjälper er med en genomlysning av:

 • Nuvarande arbetsmiljödokumentation

 • Nuvarande arbetsmiljöarbete

När genomlysningen är klar jämförs aktuella lagar och föreskrifter, och resultatet sammanställs i en rapport där det tydligt framgår vad som saknas och vad ni konkret behöver göra för leva upp till lagkrav. Om du önskar få en muntlig genomgång av rapporten från arbetsmiljökonsulten ordnar vi det.

Dokumentation och information om Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dokumentation & Information

En arbetsmiljökonsult kan hjälpa er att ta fram och uppdatera:

 • Policys & riktlinjer inom arbetsmiljö, drog- och spelmissbruk och likabehandling

 • Rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och drog- och spelmissbruk.

 • Mallar, checklistor och andra verktyg i ert systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Information om vanligt förekommande risker på er arbetsplats.

 • Kommunikation (texter och planer) till chefer och medarbetare.

Projektledning inom Systematiskt arbetsmiljöarbete

Projektledning

Vi projektleder olika arbetsmiljö- och hälsoinitiativ som till exempel:

 • Införande av systemstöd

 • Framtagning och införande av sjukfrånvaroprocesser

 • Hälsoaktiviteter

 • Utbildningar IRL och online.

Utbildning inom Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildning

En arbetsmiljökonsult kan hjälpa er att utbilda ledningsgruppen, chefer och skyddsombud i:

 • Arbetsmiljölagen och föreskrifter

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Sjukfrånvaro och rehabilitering

 • Likabehandling

Vi vill gärna höra ifrån dig!

Skicka ett meddelande

  Slå en signal

  Brita Hahne
  Senior Arbetsmiljökonsult

  073-996 96 46

  Skicka e-post

  Tips & råd om arbetsmiljö och hälsa

  Samarbetsmiljö är en del av Smpl – Organiserad enkelhet

  Till toppen