Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer

Vi håller grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer på plats hos er eller online.

Boka din arbetsmiljöutbildning

Boka en företagsanpassad arbetsmiljöutbildning

Kontakta oss för att boka en företagsanpassad arbetsmiljöutbildning för chefer, hos er eller via Teams, Zoom eller liknande.

Utbildningen hålls av vår seniora arbetsmiljöspecialist Brita Hahne.

>> Få en kostnadsfri behovsanalys

Arbetsmiljöutbildning via vår unika digitala plattform

Under Q3, 2024 kommer vår unika E-Learning plattform att lanseras där du och dina medarbetare kan delta i grundläggande utbildningar så alla på företaget få dokumenterad kunskap inom arbetsmiljö.

Jag har via referengrupper inom Svensk Handel fått ta del av Britas kunskaper och kompetens i arbetsmiljöfrågor samt vad gäller IA-systemet, och haft stor hjälp av detta.

Gudrun Nilsson, Arbetsmiljöspecialist, Stadium

Frågor vi ofta får om våra arbetsmiljöutbildningar

 • Hur lång är en grundutbildning i arbetsmiljö för chefer?

  Vi rekommenderar minst 6 timmar för att hinna med allt. Dessa timmar kan förläggas på ett eller flera tillfällen.

 • Vad ingår i en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer?

  Följande delar ingår i den grundläggande utbildningen för chefer:

  • Arbetsmiljölagen
  • De olika rollerna i arbetsmiljöarbetet och deras ansvar/uppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), inklusive delegering
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Tips & verktyg (undersökningar, riskbedömningar, uppföljningar etc.)
  • Rutiner vid sjuknärvaro/sjukfrånvaro
  • Kommunikation, information och dokumentation

  Utbildningen varvas med teori, film, quiz och praktiska hemuppgifter.

 • Vad kostar en företagsanpassad arbetsmiljöutbildning?

  Det beror lite på vad ni vill ska ingå, hur mycket förberedelser som behövs och hur många som ska gå.
  En företagsanpassad arbetsmiljöutbildning som inte kräver så mycket justering/jobb börjar från 25 000 kronor exklusive moms och reskostnader.
  Kontakta oss så tar vi ett samtal kring era behov och önskemål så kan vi ge dig ett mer exakt pris.

 • Finns arbetsmiljöutbildningen på flera språk?

  Ja, den finns på svenska och engelska.

 • Vilken kompetens har era utbildare?

  Den person som håller i flest arbetsmiljöutbildningar hos oss är Brita Hahne.

  Brita har jobbat med- och utbildat chefer i arbetsmiljö och hälsa sedan 2007.

  Hon har en gedigen erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete från flera olika företag och branscher som hon använder sig av i utbildningen.
  Mer information om Britas erfarenhet och utbildning hittar du här:
  https://www.linkedin.com/in/britahahne/

 • Är den nya regelstrukturen som kommer 2025 inkluderad i era utbildningar?

  Ja, alla arbetsmiljöutbildningar utgår från den nya regelstrukturen.

Anmäl eller boka din arbetsmiljöutbildning

Kontakta SAMarbetsmiljö för mer information om en företagsanpassad arbetsmiljöutbildning för just din verksamhet.

Nå oss direkt på info@samarbetsmiljo.se eller 073-996 96 46.

Brita Hahne, senior arbetsmiljöspecialist och utbildare i arbetsmiljö

Några ord från grundaren

Mår vi bättre presterar vi bättre, jobbar vi systematiskt med att förbättra arbetsmiljön minskar tillbud och olyckor och tillhörande kostnader. Det i sin tur, visar positiva resultat på sista raden och företag får det enklare att attrahera medarbetare.

Ända sedan jag hjälpte Hemköp att införa systematiskt arbetsmiljöarbete på alla butiker 2007/2008 har jag fortsatt stötta och hjälpa chefer att göra rätt på ett enkelt sätt.

Cheferna har mycket på sin agenda och att få tiden att räcka till är en utmaning men genom att erbjuda flexibla lösningar när det kommer till arbetsmiljöutbildningar underlättar jag för dem att ta till sig kunskapen.