Rast och paus

Rast och paus – vad är skillnaden?

Brita Hahne, Senior arbetsmiljöspecialist • 16 oktober 2014

Rast och paus är två olika saker men är båda viktiga för en bra arbetsmiljö, de hjälper medarbetarna att koppla bort tankar, press och fylla på med energi. 

Vad är skillnaden mellan rast och paus?

En rast är ett längre avbrott från jobbet, som till exempel en lunchrast. En rast räknas inte som arbetstid därför får medarbetaren själv bestämma var och vad hen vill vara och göra under denna tid.

En paus är ett kortare avbrott från jobbet, som till exempel att resa/sträcka på sig, ta ett glas vatten, ta en fikapaus eller gå på toaletten.
Hur många och hur länge pauserna ska vara beror på arbetsförhållandena. Pausen räknas som arbetstid och medarbetaren får inte lämna arbetsplatsen.

Vad säger Arbetstidslagen om rast och paus?

Så här säger Arbetstidslagen om raster:

15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället.

Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.

Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

16 § Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

Så här säger Arbetstidslagen om paus:

17 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.

Pauser räknas in i arbetstiden.

Fikapaus – En viktig del i arbetet

Fikapaus

En fikapaus med kollegorna är ett tillfälle för återhämtning men också ett tillfälle för att informera varandra om vad som händer i företaget och för att hjälpa varandra med att lösa problem som uppstår.

En fikapaus där man delar information med varandra kan också öka förståelsen för varandras uppgifter och bidra till en god social arbetsmiljö.

Mer om social arbetsmiljö kan du läsa i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

SAMarbetsmiljö hjälper företag med utbildning inom arbetsmiljö.

Om du vill komma i kontakt med SAMarbetsmiljö kan du välja något av följande alternativ:

  • Ring Brita på 073-996 96 46
  • Skicka ett meddelande till info at samarbetsmiljo.se