Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att coronaviruset 2019-nCov ska hanteras som riskklass 3.

Detta gäller för arbetsgivare som har medarbetare i Sverige

Detta ska du som arbetsgivare göra om du har medarbetare som (troligtvis) har exponerats, kommer exponeras för coronavirus eller för att minska risken för exponering. Mer detaljerad information om vad du som arbetsgivare behöver göra i olika situationer finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

1. Gå igenom SAM-snurran
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gå igenom SAM-snurran systematiskt arbetsmiljöarbetet (undersökning, riskbedömning, åtgärda och följ upp), bra frågor att ställa sig är:

 • Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk?
  Svaret på detta kan till exempel vara: Inköpsresor till Asien eller deltagande på en mässa med 1000-tals deltagare från hela världen.
 • Hur kan coronavirus orsaka infektion?
  På Folhälsomyndigheten finns mer information om till exempel Coronaviruset.
  >> Till Folhälsomyndighetens informationssida om Coronaviruset
 • Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för coronavirus?
 • Under hur lång tid  riskerar arbetstagare utsättas för coronavirus i arbetet.

2. Sätt in förebyggande åtgärder

Dokumentation och information om Systematiskt arbetsmiljöarbete

Exempel på förebyggande åtgärder:

  • Skyddsutrustning
  • Utbildning för medarbetare som riskeras utsättas
  • Prioritera om/bort resor till högriskområden eller vistelser på platser där många människor möts.
  • Vaccinering för medarbetare som riskeras utsättas (om det finns)

Ett bra exempel på förebyggande åtgärd mitt under coronavirusets utbrott är när företag som Ericsson, Nokia och Amazon ställde in sitt deltagande vid Teknikmässan Mobile World Congress i Barcelona i slutet på februari 2020.

3. Dokumentera

Dokumentera

Om det är konstaterat att en eller flera medarbetare har exponerats av ett virus som är som har riskklass 3 (som Coronaviruset) eller 4 ska följande dokumenteras.

 • Namn på de personer som har exponerats.
 • Vilken typ av arbete som utfördes.
 • Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren exponerades för, i den utsträckning kunskap finns. Och …
 • En beskrivning av hur exponeringen skedde.

Uppgifterna ska sparas i tio år efter den senast kända exponeringen och i vissa fall fyrtio år, se mer information i föreskriften Smittoämnen (AFS 2018:4)
Företaget som inte dokumenterar detta ska betala en sanktionsavgift på minst 5000 kr och högst 50 000 kr. Antal anställda på företaget avgör sanktionsavgiften. Mer information finns i föreskriften Smittoämnen (AFS 2018:4)

Mer information och hjälp

>> Folkhälsomyndigheten – Smittsamma sjukdomar

>> Arbetsmiljöverkets information om Coronaviruset

Behöver du hjälp med arbetsmiljöarbetet?

Samarbetsmiljö logga

SAMarbetsmiljö har seniora arbetsmiljökonsulter som hjälper till med dokumentation, genomlysning av ert systematiska arbetsmiljöarbete, utbildning och projektledning.
HÄR kan du läsa mer om vad vi hjälper till med.

Kontakt

Kontakta oss idag för mer information.