En arbetsmiljöpolicy ska visa företagets övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med det specifika område som policyn avser. En arbetsmiljöpolicy är grunden för ett bra arbetsmiljöarbete och bör spegla företagets värderingar och vad företaget i stort vill uppnå.

Som företag kan man välja att ha en fristående arbetsmiljöpolicy eller att inkludera den i till exempel hållbarhetspolicyn, det beror på vilken hållbarhetsstrategi företaget har.

Inte helt sällan inkluderas medarbetares hälsa i arbetsmiljöpolicyn, dvs. företaget tar steget längre än arbetsmiljölag och föreskrifter*. Detta syns ofta hos företag som är extra mån om medarbetares hälsa och som har insett att bättre/bra hälsa bidrar till lägre sjukfrånvaro, ökad prestation och ökad kundnöjdhet. Begrepp som används relaterat till hälsa kan till exempel vara frisknärvaro, hållbar hög effektivitet eller innovationsfrämjande aktiviteter.
Var försiktig, ta det inte för långt som att bara fokusera på att genomföra maraton, Vasalopp, Triathlon eller andra aktiviteter som inte alla kan vara med på. Alla på arbetsplatsen ska ha möjlighet att vara med och inkluderas.

5 tips – Att skapa en arbetsmiljöpolicy

 1. En policy bör spegla företagets värderingar och vad ni vill uppnå.
 2. En policy ska vara:
  • så kort som möjligt.
  • tydlig så att alla medarbetare förstår den.
  • övergripande och inte innehålla rutiner eller personnamn.
 3. Policyn ska förankras (och godkännas) med facket om det finns på arbetsplatsen.
 4. Policyn ska dokumenteras skriftligt om företaget har tio medarbetare eller mer.
 5. Involvera gärna chefer och medarbetare i framtagandet, det vinner ni på i längden.

Tänk på; att ha en arbetsmiljöpolicy är bra men det räcker inte, företaget, chefer och medarbetare behöver agera för att skapa en god arbetsmiljö. Rutiner är ett bra sätt att hjälpa chefer och medarbetare på vägen.

Rutiner inom arbetsmiljö

Checklista - Projektledning

Förutom en (eller flera) policy(s) behövs rutiner för att alla ska veta vad som ska göras och hur. Rutiner är speciellt bra att presentera/gå igenom med nya chefer på företaget. Exempel på områden är:

 • Likabehandling
  (berör två områden: Diskriminering och Arbetsmiljö/kränkande särbehandling).
 • Kort- och lång sjukfrånvaro
  • Rehabilitering
 • Missbruk (alkohol, droger och spel)
 • Arbetsmiljöundersökningar (fysiska, psykiska och sociala)
 • Friskvård
 • Arbetsmiljöuppföljning
 • Arbetstidsuppföljning
 • Introduktion för nya medarbetare
 • Hantering av allvarliga risker

Mer om rutiner inom arbetsmiljö kommer i framtida inlägg här i bloggen.

Mer läsning:
>> Så ska arbetsgivare dokumentera arbetsmiljöarbetet

Jag hoppas mina tips hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete!

Brita Hahne
//Brita Hahne, Senior Arbetsmiljökonsult
Mer om mig och mina kontaktuppgifter hittar du HÄR.

* På Arbetsmiljöverkets hemsida finns lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö.