SAM på distans - För alla

Att tänka på vid arbete hemifrån – Ny rapport

Brita Hahne, Senior arbetsmiljöspecialist • 11 april 2021

1 april släppte Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) sin rappport Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin.

Rapporten visar både på förbättringar i samband med hemarbete men också på nya och fler risker. Rapporten visar också att många kommer vilja fortsätta att förlägga en stor del av arbetstiden i hemmet.

Positiva förändringar i samband med arbete hemifrån

 • Minskad stress på grund av att man slipper pendla.
 • Ökade möjligheter till koncentration i arbetet.
 • Större flexibilitet vad gäller att kombinera arbete och fritid – det så kallade livspusslet

Ökade risker i samband med arbete hemifrån

 • Bristande ergonomiska förutsättningar i hemarbetet ökar risker för skador i nacke, axlar och rygg.
 • Olika tekniska brister som uppstår vid arbete hemifrån: exempelvis bristan – de bredbandsuppkoppling och icke fungerande hård- och mjukvara. Tekniska brister har lett till risk för stress.
 • Förändrade villkor för relationen och förutsättningarna för en tillitsfull relation mellan chef och arbetstagare. Det har blivit svårare för chefen att ta allvarligare och viktiga samtal och uppmärksamma ohälsa hos medarbetaren.
 • Att arbeta på distans och digitalt innebär förändrade arbetsformer. De förändrade arbetsformerna kan skapa stress för de arbetstagare som bygger mycket av sitt arbete på fysiska möten och samtal.
 • Förändrade former för social kontakt och ökad risk för social isolering. Konsekvenserna kan bli alltifrån minskad motivation och arbetslust till försämrat psykiskt mående och depression.
 • Arbetet hemifrån skapar en mer oklar gräns mellan arbete och fritid. 

I rapporten föreslår MYNAK ett antal åtgärder.

Rekommenderade åtgärder

 • Stärk arbetsgivarnas kompetens och förmåga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete när arbetsplatsen inte är på kontoret.
 • Stärk arbetstagarnas kompetens i hur de kan anpassa den egna arbetsplatsen för en god arbetsmiljö.
 • Stärk arbetsgivarnas kompetens i hur de kan hantera arbetsmiljöarbetet i en situation där en påtaglig tid av arbetstiden är förlagt till hemmet.
 • Förbered barn och unga för framtidens arbetsliv.
 • Stärk framtidsinriktad forskning om distansarbete särskilt beträffande effekter på jämställdhet av ökad mängd lönearbete i arbetstagares hem.

Rapporten i sin helhet kan du läsa HÄR.

Har ditt företag skapat förutsättningar för arbete hemifrån?

Då många kommer välja att arbeta hemifrån även efter COVID så är det dags att se om sitt hus/företag ordentligt för att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i framtiden.

Checklista - Projektledning

Hur jobbar ditt företag systematiskt med arbetsmiljö på distans? Här nedan har jag listat några förslag till frågor att ställa sig som företag:

 • Finns det rutiner för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbete hemifrån eller distans? Vet alla berörda om rutinerna?
 • Vet medarbetarna om hur de anpassar sin arbetsplats så att de inte får ont i muskler och leder? Om ja, hur har vi säkerställt att de har den kompetensen?
 • Har chefer kompetens och förutsättning att leda på distans?
 • Är IT-utrustningen anpassad för ökat distansarbete (mjukvara och hårdvara såsom headsets, skärm, mus och andra tillbehör)?
 • Finns support, enkla lathundar och guider att ta del av om något strular inom IT?
 • Finns support om arbetsformer behöver förändras?
 • Finns riktlinjer/rutiner för hur  medarbetaren kan göra/tänka för att skapa en tydligare gräns mellan arbete och fritid?

Jag hoppas frågorna kan hjälpa er komma igång med förbättrings- och förändringsarbetet för ett bättre och god arbetsmiljö vid arbete hemifrån eller på distans.

Om du vill ha stöttning och hjälp så vet du var jag finns ;).

Jag hejar på dig/er!

//Brita

 

Relaterat inlägg:

>> Så påverkas vi av att jobba hemifrån