Policy för distansarbete – 5 områden att ha med

Brita Hahne, Senior arbetsmiljöspecialist • 15 mars 2022

Ett bra tips för er företag som vill ha kvar distansarbete helt eller delvis efter Covid-pandemin är att ha en policy eller riktlinjer för distansarbete. En policy för distansarbete hjälper till att skapa tydlighet för chefer och medarbetare kring distansarbete.

5 områden att ha med i en policy för distansarbete

 1. Omfattning
  • Hur mycket/lite bör eller får medarbetare jobba på distans? Alla dagar i veckan eller några dagar i veckan?
 2. Utformningen av distansarbetsplats
  • Hur bör den permanenta arbetsplatsen se ut? Vem betalar för utrustningen?
  • Vad bör medarbetaren tänka på (ergonomiskt och säkerhetsmässigt) vid en temporär distansarbetsplats?
 3. Krav på tillgänglighet, fysisk och digital
  • När och hur behöver medarbetaren vara tillgänglig och i vilken form?
  • Eventuella dagar då alla medarbetare ska vara på den fysiska arbetsplatsen.
 4. Riktlinjer kring vilka tider arbetet ska genomföras
  • När, var och hur förväntas medarbetaren vara tillgänglig?
  • Ta gärna med vikten av återhämtning och hur man skapar tydligare gränser mellan jobb och fritid.
 5. Vilka sorts möten passar bäst att ha på arbetsplatsen eller på distans
  • Idé- och processutveckling kanske är bäst fysiskt medans avstämningar och information fungerar bra för digitala möten.

Bra att tänka på

Informera gärna medarbetarna om hur de förebygger risker i sitt arbete. Vid arbete framför dator/digitalt kan dessa områden vara bra att tipsa om:

 • Ergonomi (skärminställningar, ljus (tex. reflektion från fönster, flimrande lampor (Appen Ljus från Arbetsmiljöverket är ett bra testverktyg) ).
 • Avskärmning från störande ljud
 • Återhämtning
 • Kalenderplanering

Läs tidigare inlägg om distansarbete:
>> 5 tips för dig som jobbar hemifrån (längst ner i inlägget)

Systematisk uppföljning av distansarbete

Arbetsgivaren är ansvarig för medarbetarens arbetsmiljö, även när de jobbar på distans. Ta gärna med det i er policy för distansarbete.
Med ansvaret kommer ett krav på att systematiskt följa upp medarbetarnas arbetsmiljö för att säkerställa att det inte finns risk för ohälsa. Mer information om SAM finns att läsa här.

Mer information

>> Forskning om medarbetares hälsa vid distansarbete

Text av mig, Brita Hahne, jag utbildar chefer, skyddsombud och HR inom arbetsmiljö.

Jag nås på brita.hahne at smpl.nu eller 073-996 96 46Brita Hahne