Glada medarbetare, åldrande arbetskraft

Verktyg i arbetsmiljöarbetet – en åldrande arbetskraft

Brita Hahne, Senior arbetsmiljöspecialist • 16 mars 2023

En åldrande arbetskraft är ett faktum och att anpassa arbetet utifrån individers förutsättningar är ett lagkrav. Som arbetsgivare är du ansvarig för alla medarbetares arbetsmiljö. Det innebär bland annat att säkerställa att de mår bra och inte skadar sig i arbetet.

Kompletterande verktyg och frågeställningar vara bra att ha till hands när arbetsmiljön och arbetsuppgifterna för en åldrande arbetskraft ska undersökas.

Kostnadsfri webbkurs för en åldrande arbetskraft

Professor Kerstin Nilsson vid avdelningen för folkhälsovetenskap Högskolan i Kristianstad och arbets- och miljömedicin Lunds universitet med kollegor har på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap genomfört en kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft.

Arbetet har resulterat till bland annat en öppen och kostnadsfri webbkurs i ”Hållbart arbetsliv för alla åldrar”.

>> Länk till webbkursen

 

swAgeTM -modellen – en översikt av faktorer för ett hållbart arbetsliv

SwAge modellen för hantering av en åldrande arbetskraft

Kursen som jag refererar till ovan går bland annat igenom swAgeTM -modellen som visar på bestämningsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, den kan vara till hjälp i ert arbetsmiljöarbete.

>> Mer information om swAgeTM -modellen

 

Mer från SAMarbetsmiljö

>> Fler tips och råd om arbetsmiljö

>> De senaste nyheterna inom arbetsmiljö i Sverige och Europa

 

Behöver ditt företag hjälp med arbetsmiljöutbildning eller att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Tveka inte att höra av er, mer om de tjänster som SAMarbetsmiljö erbjuder hittar du här.