Om Brita Hahne, Senior arbetsmiljöspecialist

Jag brinner för att förenkla vardagen för människor och jag gör det genom att skriva handböcker, inspirera, utbilda och erbjuda tjänster som förenklar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag är expert på: - Det systematiska arbetsmiljöarbetet - Ta fram och införa arbetsmiljörutiner, riktlinjer och policys inom arbetsmiljö och likabehandling - IA-systemet från Afa-Försäkringar - Sätta igång nya administrativa tjänster eller få icke-fungerande tjänster/rutiner att fungera. - Se möjliga väger och strategier för att nå målet - Se systematik i komplexa system - Att vrida och vända på problem och ställa ”besvärliga” frågor för att hitta en lösning som fungerar, på ett enkelt sätt - Utbildningsadministration och koordinering

Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga

Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga. Så här fungerar det Styrelsen i varje företag är ytterst ansvarig för företaget. Dvs. att företaget går bra, att medarbetarna [...]

Coronavirus – Riskhanteringsguide för arbetsgivare

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att coronaviruset 2019-nCov ska hanteras som riskklass 3. Detta gäller för arbetsgivare som har medarbetare i Sverige Detta ska du som arbetsgivare göra om [...]

Så ska arbetsgivare dokumentera arbetsmiljöarbetet

Alla företag måste dokumentera arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Att dokumentera arbetsmiljöarbetet underlättar arbetet och snabbar ofta på beslutsfattandet. Det blir till exempel enklare att se hur ofta händelser inträffar, varför de [...]