Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga

Arbetsmiljö är inte en HR-fråga, det är en chefsfråga. Så här fungerar det Styrelsen i varje företag är ytterst ansvarig för företaget. Dvs. att företaget går bra, att medarbetarna [...]

Coronavirus – Riskhanteringsguide för arbetsgivare

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att coronaviruset 2019-nCov ska hanteras som riskklass 3. Detta gäller för arbetsgivare som har medarbetare i Sverige Detta ska du som arbetsgivare göra om [...]

Så ska arbetsgivare dokumentera arbetsmiljöarbetet

Alla företag måste dokumentera arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Att dokumentera arbetsmiljöarbetet underlättar arbetet och snabbar ofta på beslutsfattandet. Det blir till exempel enklare att se hur ofta händelser inträffar, varför de [...]