Så skapar du en arbetsmiljöpolicy

En arbetsmiljöpolicy ska visa företagets övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med det specifika område som policyn avser. En arbetsmiljöpolicy är grunden för ett bra arbetsmiljöarbete och [...]